Professional Nanny

PROFESSIONAL NANNY

Professional Nanny is een geregistreerd gastouderbureau, dat bemiddelt tussen ouders en nanny's of gastouders die kinderopvang verzorgen. Als gastouderbureau werkt Professional Nanny binnen de kaders van de Wet Kinderopvang hetgeen ervoor zorgt dat ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Professional Nanny is in 2011 opgericht en inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf waar samen gewerkt wordt aan een hoge kwaliteit kinderopvang. De nanny's en gastouders doen hun werk met veel enthousiasme en tot grote tevredenheid van de ouders (en kinderen). Als houder van het gastouderbureau verzorg ik de werving en selectie, facturatie, administratie, de begeleiding en training van de nanny's en gastouders. Daarnaast zorg ik dat Professional Nanny en de dagelijks geleverde kinderopvang, aan alle wettelijke eisen blijven voldoen.

PROFESSIONAL NANNY PLUS

In 2018 heb ik Professional Nanny PLUS toegevoegd aan het bedrijf om te kunnen bemiddelen tussen ouders en nanny's die buiten de Wet Kinderopvang vallen. Soms hebben anderstalige nanny's geen geschikt diploma, maar hebben ze wel de professionele kwaliteiten die ouders zoeken. In deze situatie hebben ouders geen recht op kinderopvangtoeslag en rekent Professional Nanny alleen kosten voor het zoeken en aanstellen van de nanny. Een training op maat is altijd mogelijk.

PROFESSIONAL NANNY

Professional Nanny is a registered gastouderbureau, which mediates between parents and nanny's or guest parents who provide daycare. As a gastouderbureau Professional Nanny works within the Dutch Daycare Law, which gives parents the right to childcare allowance (kinderopvangtoeslag).

Professional Nanny was founded in 2011 and has developed into a company where we work together to provide a high quality daycare. The nanny's and guest parents are working with great enthousiasm and the parents (and children) are very happy with them. As owner of Professional Nanny, I do the recruitment and selection, invoices, administration, and the coaching and training of the nanny's and guest parents. I also make sure Professional Nanny and the daily childcare are provided within the boundaries of the Dutch laws, rules and regulations.

PROFESSIONAL NANNY PLUS

In 2018 I added Professional Nanny PLUS to the company, this makes it possible to mediate between parents and nanny's who do not fit into the Daycare Law. Sometimes nanny's who speak another language do'nt have the correct diploma, but have the professional qualities parents are looking for. In this situation parents do'nt have a right to tax benefits (kinderopvangtoeslag) and Professional Nanny only bills the costs for finding and hiring a nanny. A personal training is always possible.