Professional Nanny


Ouder Advies Commissie (OAC) en Klachten

OAC

Professional Nanny is een gastouderbureau met minder dan 50 bemiddelingen en is daarom niet verplicht om een Ouder Advies Commissie te hebben. Ik vind het echter wel heel fijn als er ouders zijn die mee willen denken over beleidsvragen en overkoepelende zaken. Als er ouders zijn die mij graag willen adviseren in de OAC, dan kunnen ze zich aanmelden via een app of email.

Klachten

Als ouders onverhoopt niet tevreden zijn over de diensten van Professional Nanny, dan kunnen ze een klacht indienen. U kunt hier het Klachtenreglement inzien.

Een klacht wordt door Professional Nanny zeer serieus genomen en zal uiteindelijk bijdragen aan een hogere kwaliteit van de dienstverlening.

De Geschillencommissie Kinderopvang

Vanaf 1 januari 2016 is Professional Nanny aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Vanaf 2011 zijn er nog nooit klachten ingediend bij of over Professional Nanny.


Parents Advisory Commission and Complaints

PAC

Professional Nanny has less then 50 mediations and is not obliged to have a Parents Advisory Commission. I do like it when parents want to help with the policies and the general subjects concerning the daycare. When parents want to give me advice by taking a seat in the PAC, they can app or email to register.

Complaints

When clients of Professional Nanny are not satisfied with my services, they can file a complaint. You can read the complaint regulations here.

Professional Nanny takes complaints very seriously and in the end they will contribute to a higher quality of service.

Disputes Committee for Childcare

From the 1st january 2016, Professional Nanny is connected to the Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Since 2011 no complaints where filed against Professional Nanny.