Professional Nanny

Klachten

Als ouders met een nanny via het gastouderbureau Professional Nanny, onverhoopt niet tevreden zijn over de diensten van Professional Nanny dan kunnen ze een klacht indienen. U kunt hier het Klachtenreglement inzien.

Een klacht wordt door Professional Nanny zeer serieus genomen en zal uiteindelijk bijdragen aan een hogere kwaliteit van de dienstverlening.

De Geschillencommissie Kinderopvang

Vanaf 1 januari 2016 is Professional Nanny aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Vanaf 2011 zijn er nog nooit klachten ingediend bij of over Professional Nanny.Complaints

When clients of Professional Nanny (gastouderbureau) are not satisfied with my services, they can file a complaint. You can read the complaint regulations here.

Professional Nanny takes complaints very seriously and in the end they will contribute to a higher quality of service.

Disputes Committee for Childcare

From the 1st january 2016, Professional Nanny is connected to the Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Since 2011 no complaints where filed against Professional Nanny.