Professional Nanny

Even voorstellen:

Mijn naam is Hanneke Teunisse-Bruinsma en ik heb Professional Nanny opgezet in 2011. Na vele jaren werken in de kinderopvang in diverse functies, wilde ik mijn kennis en ervaring inzetten om een hoge kwaliteit kinderopvang te realiseren bij de ouders of gastouders thuis. Uitgangspunt is altijd geweest om de meest optimale situatie te creƫren voor kinderen, gastouders/nanny's en ouders.

Doordat professionele nanny's / gastouders 1 - 6 kinderen opvangen, is er minder werkdruk voor de nanny's/gastouders, meer emotionele veiligheid en persoonlijke aandacht voor de kinderen en kunnen de ouders rustig hun werk doen. Ik ben steeds weer blij verrast door de byzondere band die nanny's / gastouders opbouwen met de kinderen en de ouders en met de hoge kwaliteit kinderopvang die er dagelijks geleverd wordt.

In 2018 heb ik Professional Nanny PLUS toegevoegd om de ouders en nanny's te kunnen helpen die niet passen binnen de kaders van de Wet Kinderopvang.

Samen met mijn man woon ik in Amsterdam-Noord en geniet ik dagelijks van de ruimte en het groen om ons heen. Soms werk ik nog een dagje in de kinderopvang om het contact met de praktijk niet te verliezen en ik pas regelmatig op onze twee mooie kleindochters.


Let's introduce myself

My name is Hanneke Teunisse- Bruinsma and I founded Professional Nanny in 2011. After working many years, in several positions in daycare, I wanted to create a high quality daycare in the parents or guestparents house. The intention has always been to create an optimum situation for children, guestparents/nanny's and parents.

As guestparents and nanny's provide daycare for 1-6 children, the workingload is less and the children feel emotionally safe and get the attention they need while the parents can do their work in peace. I am always happily surprised by the special bond between nanny/guestparents, children and parents and the high quality daycare that is realized dayly.

In 2018 I added Professional Nanny PLUS to the company, to help parents and nanny's who do not fit into the structure of the Daycare Law.

Together with my husband, I live in the North of Amsterdam and enjoy the space and green surrounding us. Sometimes I work a day in a daycare center and I regularly babysit our two beautifull granddaughters, to keep in touch with daily practice.