Professional Nanny

Even voorstellen:

Mijn naam is Hanneke Teunisse-Bruinsma en ik heb Professional Nanny opgezet in 2011. Na vele jaren ervaring in de kinderopvang wilde ik mijn kennis en ervaring inzetten om een hoge kwaliteit kinderopvang te realiseren bij de ouders of gastouders thuis. Doordat professionele nanny's / gastouders 1 - 6 kinderen opvangen, is er meer persoonlijke aandacht voor de kinderen en wordt hun ontwikkeling actief gestimuleerd. Ik ben steeds weer blij verrast door de byzondere band die nanny's / gastouders opbouwen met de kinderen en de hoge kwaliteit die er dagelijks geleverd wordt.

Samen met mijn man woon ik in Amsterdam-Noord en geniet ik dagelijks van de ruimte en het groen om ons heen. Soms werk ik nog een dagje in de kinderopvang om het contact met de praktijk niet te verliezen en ik pas regelmatig op onze twee mooie kleindochters.

Na mijn HBO opleiding heb ik jaren als pedagogisch medewerkster in kinderdagverblijven gewerkt. Om door te kunnen stromen naar een leidinggevende functie, heb ik een studie bestuurskunde en organisatiekunde gedaan aan de U.v.A. Daarna heb ik in diverse leidinggevende functies en als beleidsmedewerker voorschoolse educatie gewerkt. Uiteindelijk werd het tijd voor mijn eigen bedrijf en dat werd Professional Nanny. In 2018 heb ik Professional Nanny PLUS toegevoegd om de ouders en nanny's te kunnen helpen die niet passen binnen de Wet Kinderopvang.

Let's introduce myself

My name is Hanneke Teunisse- Bruinsma and I founded Professional Nanny in 2011. After 35 years experience in daycare, I wanted to create a high quality daycare with nanny's or guestparents. As nanny's / guestparents have a good education and take care of 1-6 children a day, they automaticly give the children personal attention and stimulate their development. I am always happy and surprised about the quality delivered on a daily basis.

Together with my husband, I live in the North of Amsterdam and enjoy the space and green surrounding us. Sometimes I work a day in a daycare center and I regularly babysit our two beautifull granddaughters, to keep in touch with daily practice. With my feet into the daily work, just as the nanny's and guest parents.

After my higher education I worked many years as pedagogical worker in daycare centers. To be able to grow into a management job, I studied policy making and organisational management at the U.V.A. Later I had several management jobs in daycare and was a policy maker for preschool education programmes. Eventually it was time to start my own business; Professional Nanny. In 2018 I added Professional Nanny PLUS to the company, to help parents and nanny's who do not fit into the Daycare Law.