Professional Nanny

Let's introduce myself

My name is Hanneke Teunisse Bruinsma and I started Professional Nanny in 2011. After 30 years experience in daycare it was time to put my experience, knowledge and vision into my own company. In the spring of 2018 I expanded the company with Professional Nanny PLUS and the Nanny Academy.

My purpose is to create the best situation for all people involved and the highest quality daycare possible. Finding a nanny that fits well into a family is something I love to do and I am proud of the Professional people I work with. Its is beautiful to see what a good nanny can do for a family.

Education and workexperience

After highschool I did a higher education in Youthwelfare (HBO Jeugdwelzijnswerk). The next 10 years I worked with a lot of pleasure as a nanny in a daycare centre. To have a chance at a management position, I started a study Policymaking and Organisational management at the University of Amsterdam. When I finished this study, I worked as a manager at several levels for different daycare organizations and as a policymaker on Preschool Education with the Averroes Foundation.

Private

Together with my husband I live in the North of Amsterdam. I work from home and having my own company makes it possible to spend a day with my granddaughter so now and then. Back with my feet in the daily daycare practice, just as the nanny's!

Even voorstellen

Mijn naam is Hanneke Teunisse Bruinsma en ik ben Professional Nanny gestart in 2011. Na 30 jaar ervaring in de kinderopvang werd het tijd om mijn ervaring, kennis en visie te gaan inzetten voor een eigen bedrijf. In het voorjaar van 2018 heb ik het bedrijf uitgebreid met Professional Nanny PLUS en de Nanny Academy.

Mijn doel is om een zo optimaal mogelijke situatie te creeren voor alle betrokkenen. Ik vind het ontzettend leuk om een passende nanny te zoeken voor gezinnen en ben trots op de mensen waarmee ik samen werk. Het is mooi om te zien wat een goede nanny voor een gezin kan betekenen.

Opleiding en werkervaring

Na de middelbare school heb ik de HBO opleiding Jeugdwelzijnswerk gedaan. De 10 jaar daarna heb ik met veel plezier als groepsleidster in de kinderopvang gewerkt. Om kans te maken op een leidinggevende functie, ben ik Bestuurskunde/Organisatiekunde gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Nadat ik de studie had afgerond, ben ik werkzaam geweest als leidinggevende op diverse niveaus bij diverse kinderopvang organisaties en als beleidsmedewerker Voor en Vroegschoolse educatie bij de Averroes Stichting.

Privé

Samen met mijn man woon ik in Amsterdam Noord. Ik werk vanuit huis en het hebben van mijn eigen bedrijf maakt het mogelijkdat ik zo nu en dan een dagje op mijn kleindochter kan passen. Weer met mijn voeten in de dagelijkse opvangpraktijk, net als de nanny's!

Let's introduce myself

My name is Hanneke Teunisse Bruinsma and I started Professional Nanny in 2011. After 30 years experience in daycare it was time to put my experience, knowledge and vision into my own company. In the spring of 2018 I expanded the company with Professional Nanny PLUS and the Nanny Academy.

My purpose is to create the best situation for all people involved and the highest quality daycare possible. Finding a nanny that fits well into a family is something I love to do and I am proud of the Professional people I work with. Its is beautiful to see what a good nanny can do for a family.

Education and workexperience

After highschool I did a higher education in Youthwelfare (HBO Jeugdwelzijnswerk). The next 10 years I worked with a lot of pleasure as a nanny in a daycare centre. To have a chance at a management position, I started a study Policymaking and Organisational management at the University of Amsterdam. When I finished this study, I worked as a manager at several levels for different daycare organizations and as a policymaker on Preschool Education with the Averroes Foundation.

Private

Together with my husband I live in the North of Amsterdam. I work from home and having my own company makes it possible to spend a day with my granddaughter so now and then. Back with my feet in the daily daycare practice, just as the nanny's!

Even voorstellen

Mijn naam is Hanneke Teunisse Bruinsma en ik ben Professional Nanny gestart in 2011. Na 30 jaar ervaring in de kinderopvang werd het tijd om mijn ervaring, kennis en visie te gaan inzetten voor een eigen bedrijf. In het voorjaar van 2018 heb ik het bedrijf uitgebreid met Professional Nanny PLUS en de Nanny Academy.

Mijn doel is om een zo optimaal mogelijke situatie te creeren voor alle betrokkenen. Ik vind het ontzettend leuk om een passende nanny te zoeken voor gezinnen en ben trots op de mensen waarmee ik samen werk. Het is mooi om te zien wat een goede nanny voor een gezin kan betekenen.

Opleiding en werkervaring

Na de middelbare school heb ik de HBO opleiding Jeugdwelzijnswerk gedaan. De 10 jaar daarna heb ik met veel plezier als groepsleidster in de kinderopvang gewerkt. Om kans te maken op een leidinggevende functie, ben ik Bestuurskunde/Organisatiekunde gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Nadat ik de studie had afgerond, ben ik werkzaam geweest als leidinggevende op diverse niveaus bij diverse kinderopvang organisaties en als beleidsmedewerker Voor en Vroegschoolse educatie bij de Averroes Stichting.

Privé

Samen met mijn man woon ik in Amsterdam Noord. Ik werk vanuit huis en het hebben van mijn eigen bedrijf maakt het mogelijkdat ik zo nu en dan een dagje op mijn kleindochter kan passen. Weer met mijn voeten in de dagelijkse opvangpraktijk, net als de nanny's!