Professional Nanny

Even voorstellen:

Mijn naam is Hanneke Teunisse-Bruinsma en ik heb Professional Nanny opgezet in 2011. Na ruim 35 jaar ervaring in de kinderopvang wilde ik een hoge kwaliteit kinderopvang leveren bij de ouders of gastouders thuis. Doordat professionele nanny's / gastouders 1 - 6 kinderen opvangen, is er automatisch meer persoonlijke aandacht en wordt de ontwikkeling van kinderen actief gestimuleerd. Ik ben steeds weer blij verrast door de kwaliteit die er dagelijks geleverd wordt.

Samen met mijn man en hond woon ik in Amsterdam-Noord en geniet ik dagelijks van de ruimte en het groen om ons heen. Soms werk ik nog een dagje in de kinderopvang en ik pas regelmatig op onze twee mooie kleindochters, om binding te houden met de praktijk. Met mijn voeten in het dagelijks werk, net als de nanny's / gastouders.

Na mijn HBO opleiding heb ik jaren als pedagogisch medwerkster in kinderdagverblijven gewerkt. Om door te kunnen stromen naar een leidinggevende functie heb ik een studie bestuurskunde en organisatiekunde gedaan aan de U.v.A. Daarna heb ik in diverse leidinggevende functies en als beleidsmedewerker voorschoolse educatie gewerkt. Uiteindelijk werd het tijd voor mijn eigen bedrijf en dat werd Professional Nanny. In 2018 heb ik Professional Nanny PLUS opgezet om de ouders en nanny's te kunnen helpen die niet passen binnen de Wet Kinderopvang.

Let's introduce myself

My name is Hanneke Teunisse- Bruinsma and I founded Professional Nanny in 2011. After 35 years experience in daycare, I wanted to create a high quality daycare with nanny's or guestparents. As nanny's / guestparents have a good education and take care of 1-6 children a day, they automaticly give the children personal attention and stimulate their development. I am always happy and surprised about the quality delivered on a daily basis.

Together with my husband and dog, I live in the North of Amsterdam and anjoy the space and green surrounding us. Sometimes I work a day in a daycare center and I regularly babysit our two beautifull granddaughters, to keep in touch with daily practice. With my feet into the daily work, just as the nanny's and guest parents.

After my higher education I worked many years as pedagogical worker in daycare centers. To be able to grow into a management job, I studied policy making and organisational management at the U.V.A. Later I had several management jobs in daycare and was a policy maker for preschool education programmes. Eventually it was time to found my own business; Professional Nanny. In 2018 I added Professional Nanny PLUS to the company, to help parents and nanny's who do not fit into the Daycare Law.