Professional Nanny

Klachten

Als ouders met een nanny via het gastouderbureau Professional Nanny, onverhoopt niet tevreden zijn over de diensten van Professional Nanny dan kunnen ze een klacht indienen. U kunt hier het Klachtenreglement inzien.

Alle ouders ontvangen het Klachtenreglement bij hun bemiddelingsovereenkomst. Een klacht wordt door Professional Nanny zeer serieus genomen en zal uiteindelijk bijdragen aan een hogere kwaliteit van de dienstverlening.

Vanaf 2011 zijn er geen klachten ingediend bij of over Professional Nanny.

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Vanaf 1 januari 2016 is Professional Nanny aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Er zijn nog nooit klachten over Professional Nanny voorgelegd aan de Geschillencommissie.