Professional Nanny

Een nanny aanstellen

Er zijn verschillende manieren waarop een nanny aangesteld kan worden

- De Regeling Dienstverlening aan Huis

Ouders kunnen een nanny die drie dagen of minder bij ze werkt in de week, aanstellen onder de Regeling Dienstverlening aan Huis. Aan de Regeling Dienstverlening aan Huis zitten een aantal arbeidsvoorwaarden vast: 8% vakantiegeld (zit meestal in het afgesproken bruto uurloon), 4 weken betaalde vakantie en 6 weken doorbetaling bij ziekte. Nanny's krijgen doorbetaald tijdens Nationale Feestdagen en als de ouders op vakantie zijn. Om te zorgen dat geregistreerde nanny's een markt-conform salaris krijgen (anders zijn ze snel weg), heeft Professional Nanny voor geregistreerde nanny's een minimum tarief vastgestel. Hier wordt elk jaar een inflatiecorrectie op toegepast.

1 kind                   € 12,10

2 kinderen          € 13,40

3 kinderen          € 14,95

4 kinderen          € 16,50

5 kinderen          € 18,05

6 kinderen          € 19,60

Als de nanny een erkende kinderopvangopleiding heeft en geregistreerd wordt, komen er voor de ouders maandelijks bureaukosten bij voor Professional Nanny (gastouderbureau).

Als er geen recht is op kinderopvangtoeslag, worden de minumumtarieven een advies, maar ontvangt de nanny altijd het minimumloon + 8% vakantietoeslag. De ouders hoeven geen bureaukosten te betalen.

- ZZP-Nanny

Een nanny die als ZZP-ér werkt bepaald haar eigen uurtarief, hierin zal ze de inkomensrisico's die ze loopt bij ziekte en vakanties, doorberekenen. De ouders lopen geen financiele risico's als de nanny ziek wordt of de nanny of de ouders op vakantie zijn, maar betalen daarvoor wel een hoger uurtarief. Nanny's die als ZZPér werken, moeten minimaal het minimumloon + 8 % vakantietoeslag vragen per uur. Met een ZZP nanny wordt een overeenkomst van opdracht afgesloten.

De eventuele bureaukosten (bij een geregistreerde nanny) komen bovenop het uurtarief van de nanny.

- Full time nanny

Een full time nanny (meer dan 3 dagen, maximaal 40 uur per week) krijgt een netto uurloon. De ouders hebben een werkgeversnummer bij de Belastingdienst en dragen belasting en sociale premies af voor de nanny waardoor ze verzekerd is bij het UWV. Hierdoor kan het bruto uurloon iets lager liggen dan onder de Regeling Dienstverlening aan Huis. De belastingen en sociale premies, de kosten van de salarisadministratie (ongeveer€ 12-14 euro per maand), de kosten voor de Arbodienst en bedrijfsarts (ongeveer € 125 euro per jaar) en eventueel de werkgeversverzekering (afhankelijk van de verzekerde risico's en de hoogte van het salaris). De betaling van een geregistreerde nanny loopt via Professional Nanny, zonder registratie betalen de ouders de nanny rechtstreeks. De nanny krijgt minimaal het minimum loon + 8% vakantietoeslag uitbetaald. Professional Nanny adviseert ouders om een hoger uurtarief te betalen om te zorgen dat nannes niet snel vertrekken voor een beter betaalde functie. De kosten voor een full-time nanny zijn ongeveer 1,42 x het bruto uurloon.

De eventuele bureaukosten (bij een geregistreerde nanny) komen bovenop het uurtarief van de nanny.

- Payrolling

Als de ouders gebruik maken van een payrolling bedrijf, betalen ze ook minimaal het minimumloon + 8% vakantietoeslag, exclusief de kosten die het payrolling bedrijf in rekening brengt. De nanny krijgt een contract bij het Payrolling bedrijf en wordt uitgeleend aan het gezin. De nanny krijgt het afgesproken bruto uurloon en het Payrolling bureau neemt de werkgeversrisico's en verantwoordelijkheden van de ouders over. Payrolling is daarom wat duurder dan zelf werkgever zijn. De gemiddelde kosten zullen liggen tussen de 1,67 en 1,85 keer het bruto salarisvan de nanny.

De eventuele bureaukosten (bij een geregistreerde nanny) komen bovenop het uur-tarief van de nanny.

Onkosten
De ouders zijn verantwoordelijk voor de kosten van voeding, luiers, uitstapjes, knutselmateriaal en vervoer van de kinderen en de nanny. Reiskosten voor de nanny voor haar woon-werk verkeer zijn een mogelijkheid maar geen verplichting.