Professional Nanny

Kosten

Nanny met kinderopvangtoeslag (Professional Nanny)

Zoeken en registreren

Na een succesvol kennismakingsgesprek met mij, betalen de ouders € 25,- inschrijfgeld. Professional Nanny zet de vacature(s) uit en voert de eerste gesprekken met potentiële kandidaten. Geschikte nanny's worden doorgestuurd naar de ouders voor een kennismaking. Als er een "match" is gemaakt tussen ouders en een nanny, betalen de ouders Professional Nanny € 125,- voor de aanstelling van de nanny en de opstart van de registratie (inclusief de VOG). Als er geen VOG nodig is omdat de nanny al geregistreerd is in het Personenregister, wordt dit € 91,15. De nanny betaald de vereiste kinder-EHBO cursus. De eventuele leges die de gemeente in rekening brengt voor de registratie procedure, komen daar bovenop als de registratie afgerond is. In Amsterdam kost een registratie € 478,00 euro per nanny.

Maandelijkse kosten

Maandelijks betalen de ouders het salaris van de nanny (uurtarief x aantal gewerkte uren) zoals dat is overeengekomen en bureaukosten voor Professional Nanny. Voor de opvang van één kind zijn de bureaukosten € 0,50 cent per uur en voor twee of drie kinderen is dat € 0,75 cent per kind per uur, vanaf 3 kinderen wordt het 0,60 cent per kind per uur. Professional Nanny draagt zorg voor de maandelijkse facturatie en betaling van de nanny, zorgt voor de registratie, contracten, begeleiding, coaching en training van de nanny, is beschikbaar voor extra gesprekken waar nodig en zorgt dat de opvang aan alle wet en regelgeving blijft voldoen.

Kinderopvangtoeslag
Ouders die voldoen aan de voorwaarden van de belastingdienst hebben binnen het kinderopvangsysteem recht op kinderopvangtoeslag. Professional Nanny is een geregistreerd gastouderbureau (LRK nummer: 429008661), met dit nummer en het registratienummer van de nanny op het adres van de ouders, kunnen de ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Het maximale uurtarief is € 5,91 per kind per uur in 2018. In 2019 wordt dit € 6,15. Het gezamenlijk inkomen van de ouders, bepaald het percentage van dit bedrag dat ze terugkrijgen. Zie hiervoor de kinderopvangtoeslagtabel 2018. Voor meer informatie hierover,kunt u terecht op de website van de Belastingdienst Toeslagen.

Nanny zonder kinderopvangtoeslag (Professional Nanny PLUS)

Omdat nanny's gebruik maken van betaalde bemiddelingssites om hun diensten aan te bieden, zijn er hogere kosten verbonden aan de zoektocht. De ouders betalen € 175,00 voor het zoeken van een nanny. Professional Nanny voert de eerste gesprekken en stelt alleen geschikte kandidaten voor aan de ouders.

Als er een geschikte nanny gevonden is, betalen de ouders € 875,00 euro voor de aanstelling (incl. VOG), de contracten, het regelen van salarisadministratie (bij een volledig dienstverband) en de noodzakelijk training van de nanny. Als er twee nannies aangesteld moeten worden die niet tegelijk getraind kunnen worden, betalen de ouders € 425,00 extra voor de tweede training.

De betaling hoeft niet via Professional Nanny PLUS te lopen, maar het kan wel. Als ouders de maandelijkse facturatie onder de Regeling Dienstverlening aan Huis (factuur, specificatie voor de nanny en jaaropgaven) via Professional Nanny PLUS willen laten lopen, kost dat € 15,00 per maand. Voor evaluaties, training en coaching kan een pakket op maat samengesteld worden. Het uurtarief van Professional Nanny PLUS is € 42,00 per uur.

Ouders die al een nanny hebben kunnen bij Professional Nanny PLUS een trainingspakket inkopen voor 425,00 (6 modules) of training inkopen per module. Professional Nanny heeft dan eerst een gesprek met de nanny om te kijken of ze gemotiveerd is voor de training, haar Engels of Nederlands goed genoeg is en of haar opleidingsniveau aansluit bij het niveau van de training.

Alle prijzen van Professional Nanny PLUS zijn inclusief 21% BTW.