Professional Nanny

Hoge kwaliteit kinderopvang thuis

Een nanny verzorgt professionale kinderopvang bij de ouders thuis. Niet meer rennen naar het kinderdagverblijf, alle aandacht voor jouw kind(eren) die in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Een nanny heeft tijd om te spelen, hun ontwikkeling en taalvaardigheid te stimuleren, om naar buiten te gaan, baby's en peuters kunnen in hun eigen dagritme blijven en de nanny kan met de kinderen eten als de ouders laat thuis zijn.

High quality daycare at home

A nanny delivers professional daycare at the parents home. No more running to daycare centers, all the attention on your children who stay in their familiar surroundings. The nanny has time to play, stimulate their development and language skill's, go outside with them, baby's and toddlers can stay on their own schedule and the nanny can eat with the children when you are home late.