Professional Nanny

Inkomen en aanstelling

Een nanny maakt in principe zelf afspraken met de ouders over het uurloon dat ze wil verdienen. Professional Nanny (PLUS) kan helpen bij het onderhandelen. Gemiddeld ligt het bruto uurloon van een nanny tussen de 9,83 en 20,00 per uur inclusief vakantietoeslag (8%).

De hoogte van het salaris hangt af van een aantal factoren:

- Heeft de nanny een opleiding waarmee ze geregistreerd kan worden waardoor de ouders recht hebben op   kinderopvangtoeslag.

- Het opleidingsniveau van de nanny

- Het aantal jaren ervaring van de nanny

- Het aantal kinderen dat de nanny opvangt

- Het bedrag dat de ouders kunnen/willen betalen

- Doorbetaling tijdens ziekte (6 weken, of altijd)

- Doorbetaling tijdens de vakantie van de ouders

- Doorbetaling tijdens 4 weken vakantie

- Verzekering bij het UWV of eigen risico

Er zijn verschillende manieren waarop een nanny aangesteld kan worden

- De Regeling Dienstverlening aan Huis

Ouders kunnen een nanny die drie dagen of minder bij ze werkt in de week, aanstellen onder de Regeling Dienstverlening aan Huis. Ze hoeven dan geen belasting en sociale premies af te dragen voor de nanny en die is niet verzekerd bij het UWV. Professional Nanny (gastouderbureau) heeft een minimum bruto uurtarief vastgesteld voor geregistreerde nanny's (zie hieronder). Dit tarief is inclusief 8% vakantietoeslag. Hier wordt elke jaar een inflatiecorrectie op toegepast.

1 kind                   € 12,10

2 kinderen          € 13,40

3 kinderen          € 14,95

4 kinderen          € 16,50

5 kinderen          € 18,05

6 kinderen          € 19,60

Als de nanny een erkende kinderopvangopleiding heeft en geregistreerd wordt, krijgen de ouders kinderopvangtoeslag en betalen ze maandelijks bureaukosten aan Professional Nanny (gastouderbureau). Onder de Regeling Dienstverlening aan Huis heeft de nanny recht op 4 weken betaalde vakantie waarvan ze er twee met de ouders opneemt en doorbetaling als de ouders op vakantie zijn. Tijdens ziekte wordt de nanny 6 weken doorbetaald op basis van het minimumloon + 8%. De nanny krijgt een bruto uurloon en betaald zelf 1 x per jaar de inkomstenbelasting.

Als de nanny geen erkende opleiding heeft en er geen recht is op kinderopvangtoeslag, worden de minumumtarieven een advies, maar ontvangt de nanny altijd het minimumloon + 8% vakantietoeslag.

- ZZP-Nanny

Soms is het belastingtechnisch handig om als ZZPér voor ouders te gaan werken. Een nanny moet zich dan inschrijven bij de Kamer v. Koophandel. Een geregistreerde nanny levert officiële kinderopvang en is niet BTW-plichtig. Een niet-geregistreerde nanny moet 21% BTW in rekening brengen. Als ZZPér kan een nanny niet bij 1 gezin werken, er moeten meerdere opdrachtgevers zijn om als ondernemer erkend te worden door de Belastingdienst. Een ZZPér betaald minder belasting dan een werknemer als ze meer dan 1225 uur per jaar via haar bedrijf werkt. Een ondernemer loopt aantoonbare bedrijfsrisico's en kan zelf verzekeringen afsluiten voor arbeidsongeschiktheid en inkomens verlies. Als ZZP'er sluit een nanny een overeenkomst van opdracht af met de ouders, geen arbeidsovereenkomst. Er is geen sprake van een gezagsverhouding.

Een nanny die als ZZP-ér werkt bepaald haar eigen uurtarief, hierin zal ze de inkomensrisico's die ze loopt bij ziekte en vakanties, doorberekenen. De ouders lopen geen financiele risico's als de nanny ziek wordt of de nanny of de ouders op vakantie zijn, maar betalen daarvoor wel een hoger uurtarief. Nanny's die als ZZPér werken moeten minimaal het minimumloon + 8% vragen per uur.

- Full time nanny

Als full-time nanny komt volledig in dienst bij de ouders en kan maximaal 40 uur per week voor een gezin werken. Een full time nanny krijgt een netto uurloon omdat de ouders belasting en sociale premies betalen. Ze heeft recht op 4 weken betaalde vakantie en betaald ziekteverlof. Een full-time nanny kan gedurende 2 jaar 3 tijdelijke contracten krijgen, daarna heeft ze recht op een vaste aanstelling. Omdat de nanny verzekerd is bij het UWV, kan het bruto uurloon iets lager liggen dan onder de Regeling Dienstverlening aan Huis. De nanny krijgt altijd minimaal het minimum loon + 8% vakantietoeslag uitbetaald.

- Payrolling

Als de ouders gebruik maken van een payrolling bedrijf, betalen ze ook minimaal het minimumloon + 8% vakantietoeslag. De nanny krijgt een contract met het payrolling bedrijf en wordt bij de ouders thuis gedetacheerd (geplaatst). De nanny krijgt een netto salaris en is verzekerd bij het UWV, en heeft recht op 4 weken vakantie en doorbetaald ziekteverlof.