Professional Nanny


Inkomsten

Een nanny maakt in principe zelf afspraken met de ouders over het uurloon dat ze wil verdienen. Professional Nanny kan helpen bij het onderhandelen. Gemiddeld ligt het bruto uurloon van een nanny tussen de € 15,00 en € 20,00 per uur inclusief vakantietoeslag (8%).

Er zijn verschillende manieren waarop je aangesteld kunt worden:

- Onder de Regeling Dienstverlening aan Huis (3 dagen of minder per week).

Je tekent een arbeidsovereenkomst onder deze regeling met de ouders en krijgt maandelijks een bruto salaris. Je betaald hier zelf  1 x per jaar inkomstenbelasting en ZVW premie over. Je voor je werk gemaakte kosten kun je aftrekken. Professional Nanny kan je helpen met de berekening hiervan. Je bent niet verzekerd bij het UWV en bouwt geen pensioen op. Als je in verwachting bent, heb je recht op 16 weken zwangerschapsverlof onder een regeling voor zelfstandigen bij het UWV. Je hebt ook recht op 4 weken betaalde vakantie en 6 weken ziekteverlof per jaar en doorbetaling als de ouders op vakantie zijn en tijdens nationale feestdagen.

- In loondienst (4 of 5 dagen per week, max 40 uur)

De ouders en de nanny sluiten een arbeidsovereenkomst met elkaar af met de wettelijk vereiste arbeidsvoorwaarden: maandelijkse (of 4 wekelijkse) betaling, 4 weken vakantie, betaald ziekteverlof en 8% vakantietoeslag. Nanny’s mogen maximaal 12 uur per dag werken. Er mogen 3 tijdelijke contracten afgesloten worden in 2 jaar (8 maanden per contract). Na twee jaar heeft de nanny recht op een contract voor onbepaalde tijd. Je bent verzekerd bij het UWV maar bouwt geen pensioen op. De ouders dragen de belasting en sociale premies af. De nanny krijgt maandelijks een netto salaris uitbetaald en is verzekerd bij het UWV.

- Als ZZP'er (onbeperkt aantal uren)

Je kunt als nanny of gastouder ook als ZZPér werken. Hierdoor betaal je minder belasting en heb je meer mogelijkheden om kosten af te trekken. Je moet minimaal 3 opdrachtgevers hebben en ondernemersrisico lopen om door de Belastingdienst aangemerkt te worden als ondernemer. Als je meer dan 1225 uur per jaar werkt heb je recht op zelfstandigen aftrek en startersaftrek.

Je sluit een overeenkomst van opdracht af met de ouders waarin je de gemaakte afspraken (over b.v. vakantie en ziekte) vastlegt.

- Via een payrolling bedrijf (max 40 uur)

Wanneer ouders het werkgeverschap niet op zich willen/kunnen nemen, kan er gebruik gemaakt worden van een payrolling bedrijf. Deze wordt dan de werkgever van de nanny in opdracht van de ouders. De ouders lopen (bij de meeste bureau’s) geen risico als de nanny ziek of arbeidsongeschikt wordt. Het payrolling bureau tekent een arbeidsovereenkomst met de nanny die moet voldoen aan de wettelijke eisen, verzorgt de salarisadministratie, de belastingaangifte, de toegang tot een bedrijfsarts etc. De nanny krijgt een netto salaris en heeft recht op, 4 weken betaalde vakantie, betaling bij ziekte en 8 % vakantiegeld. De nanny is verzekerd bij het UWV.