Professional Nanny

Nanny Academy

De Nanny Academy verzorgt een uniek trainingspakket in het Nederlands en Engels. Het pakket bestaat uit 6 modules en beslaat alle facetten van het nanny-vak. De training is gebaseerd op mijn 36 jaar ervaring in de kinderopvang samen gevoegd met de dagelijkse praktijk van een nanny. Er is een selectiegesprek voordat een nanny wordt toegelaten tot de training.

De trainingsmodules van de Nanny-Academy

Module 1: Pedagogiek & ontwikkelingsfases 0-12

Module 2: Verzorging, dagstruktuur en gezonde voeding

Module 3: Veiligheid & hygiëne

Module 4: Werken in een gezin

Module 5: Veilig vervoer en uitstapjes

Module 6: Financiën & contracten

Nanny's kunnen de training zelf volgen, als ze op zoek zijn naar een nanny-functie of wachten tot ze door Professional Nanny PLUS benadert worden voor een baan bij een gezin. In dat laatste geval maakt de training deel uit van het totaalpakket dat Professional Nanny PLUS levert aan de ouders. De Professional Nanny PLUS training levert geen erkend diploma op, maar zorgt ervoor dat een nanny de theoretische onderbouwing krijgt bij haar dagelijks werk.

Het theoretische deel van de elke module wordt afgesloten met praktische vragen over de toepassing van de theorie. Elke module wordt afgesloten met een certificaat. Als de nanny al een gezin gevonden heeft, schrijft ze na het afronden van de 6 modules, een goed onderbouwt, praktisch pedagogisch plan over de wijze waarop ze de kinderopvang gaat uitvoeren.

Nanny Academy

The Nanny Academy provides an unique package of training modules in Dutch and English. The package consists of 6 modules and covers all sides of the nanny-profession. The training is based on my 36 years of experience in child care combined with the daily practice of a nanny. A selection meeting is a requirement before a nanny gets access to the training.

The trainings modules of the Nanny Academy:

- Module 1: Pedagogics and development stages of children

- Module 2: Care, daily structure and healthy food

- Module 3: Safety & hygiene

- Module 4: Working within a family

- Module 5: Safe transportation and trips

- Module 6: Finances & contracts

Nanny's can do the training when they are searching for a family to work for. Or they can wait untill Professional Nanny PLUS contacts them to meet a family. In the last case, the training is part of the package delivered by Professional Nanny PLUS to the parents. The Professional Nanny PLUS training is not an official recognized education but provides a steady theoretical base for the daily practice.

The theoretical part of every module is finished with practical questions about the apllication of the theory. Every module is closed of with a certificate. When the nanny already found a family, after 6 modules she will write a well founded practical pedagogical plan that describes the way she will work with the children.


Kosten:

Module 1: Pedagogiek en ontwikkelingsfases 0-12

Kosten: 150,00 euro


Module 2: Verzorging, dagstruktuur en gezonde voeding

Kosten 100,- euro


Module 3: Veiligheid & hygiëne

Kosten 65,- euro


Module 4: Werken in een gezin

Kosten 65,- euro


Module 5: Veilig vervoer en uitstapjes

Kosten 65,- euro


Module 6: Financiën & contracten

Kosten 65,- euro

(Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW)

--------------------------------------------------------------------

- Nanny met Nederlandse kinderopvang opleiding (MBO-3 of hoger)

Pedagogisch medewerkers met een Nederlandse kinderopvang opleiding op MBO-3 niveau of hoger, hoeven de Professional Nanny PLUS training niet te volgen. Maar omdat de functie van nanny bij de ouders thuis toch een vak apart is, zijn module 4 en 6 aan te bevelen.

- Nanny met een Zorg en Welzijn opleiding (MBO-2)

De nanny's met deze opleiding kunnen geregistreerd worden in het Landelijk Register Kinderopvang, maar om voor bemiddeling door Professional Nanny in aanmerking te komen, moeten ze module 1, 4, 5 en 6 afgesloten hebben.

- Nanny met een buitenlandse opleiding

Voor nanny's met een buitenlandse opleiding (niet erkend voor de Nederlandse kinderopvang), zal er na het selectiegesprek vastgesteld worden welke modules er nodig zijn.

- Nanny's met ervaring, maar zonder opleiding

Voor nanny's met ervaring maar zonder diploma van een buitenlandse of Nederlandse opleiding, zijn de 6 modules van de training verplicht.

Costs:

Module 1: Pedagogics and development stages of children

Costs 150,- euro


Module 2: Care, daily structure and healthy food

Costs 100,- euro


Module 3: Safety & hygiene

Costs 65,- euro


Module 4: Working within a family

Costs 65,- euro


Module 5: Safe transportation and trips

Costs 65,- euro


- Module 6: Finances & contracts

Costs 65,- euro

(All prices are incuding 21% BTW)

------------------------------------------------------------------------------

- Nanny's with a foreign education

For nanny's with a foreign education (not validated for the Dutch childcare system), a decision will be made after the selection meeting about which modules are neccessary.

- Nanny's with experience but without an education

For nanny's with experience but without a foreign or Dutch education or diploma, the 6 modules of the training are mandatory.

- Nanny's with a Dutch childcare diploma (MBO-3 or up)

For pedagogical workers with a Dutch diploma in childcare at a MBO-3 level or higher, the training is not mandatory. As the nanny-profession is a special one, module 4 and 6 are recommended.

- Nanny's with a Dutch Care and Welfare diploma (MBO-2 Zorg en Welzijn)

Nanny's with this diploma can be registered in the National Childcare Register, for mediation through Professional Nanny they have to finish module 1, 4, 5 and 6.