Professional Nanny

Veiligheid & Gezondheid

(Samenvatting)

De methode die Professional Nanny gebruikt om de veiligheid en gezondheid van kinderen te garanderen, is ontwikkeld door Consument en Veiligheid samen met verschillende brancheorganisaties zoals de MO-groep, GGD-NL, BOink, Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid en het ministerie van SWZ.

Vijf onderdelen

- Risico inventarisaties veiligheid en gezondheid
- Registratie van ongevallen en gezondheidsrisico's
- Het actieplan
- Brandveiligheid

Inventarisatie

Jaarlijks worden er, door Professional Nanny, de ouders en de nanny, inventarisaties gedaan op het gebied van veiligheid, gezondheid en brandveiligheid (binnen en buitenruimte).

Registratie
De ongevallen waar een nanny mee te maken krijgt, worden geregistreerd zodat ook andere nanny's ervan kunnen leren en de risico-inventarisatie aangepast kan worden om te zorgen dat het ongeval niet nog een keer zal gebeuren. Gelukkig zijn er nauwelijks ongevallen geweest in de afgelopen jaren.

Het actieplan
De inventarisatie en registraties resulteren in een actieplan voor de opvanglocatie. Dit actieplan geeft aan welke concrete maatregelen er getroffen moeten worden en welke het meest urgent zijn. Professional Nanny maakt samen met de betrokkenen een tijdsplanning en controleert of de maatregelen uitgevoerd zijn.