Professional Nanny

Training & begeleiding

Begeleiding
Professional Nanny biedt haar nanny's minimaal 16 uur begeleiding per jaar. Dat realiseer ik door begeleidingsgesprekken en 2 trainingen per jaar aan te bieden. We evalueren minimaal 2 x per jaar bij de ouders thuis hoe de opvang verloopt en tijdens één van die gesprekken doen we de jaarlijkse risico-inventarisatie. Een extra gesprek met ouders of nanny's is nooit een probleem.

Trainingen
Nanny's krijgen zoveel individuele begeleiding als ze willen hebben en 2 x per jaar een training samen met de andere nanny's.Tijdens deze trainingen behandelen we allerlei onderwerpen die met de opvang van de kinderen en het pedagogisch beleidsplan samenhangen.

Ondersteuning bij de opzet van een eigen bedrijf
Voor nanny's kan het interessant zijn om een eigen bedrijf te beginnen, dat kan financieel erg aantrekkelijk zijn. Professional Nanny ondersteunt haar nanny's met informatie en allerlei praktische zaken rond het ondernemerschap.