Professional Nanny

Pedagogisch beleidsplan

(Samenvatting)

Professional Nanny hangt niet één pedagogische stroming aan, maar haar uitgangspunten zijn terug te vinden in het gedachtegoed van meerdere pedagogen zoals; Steiner, Freinet, Malaguzzi, Korczak en Kneipp.

Emotionele veiligheid
Emotionele veiligheid is een basisvoorwaarde voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Om zich veilig te kunnen voelen moeten kinderen, zichzelf, volwassenen, andere kinderen en hun omgeving kunnen vertrouwen. Uitgangspunten zijn daarom: rust, duidelijkheid, warmte, communicatie, creativiteit en een goede overdracht tussen nanny en ouders.

Elke dag verloopt volgens een vast patroon, er zijn eetmomenten, slaapmomenten (voor de kleintjes) en momenten voor activiteiten en spel.

Kinderen leren vertrouwen te hebben in de nanny en kunnen een band met hem/haar opbouwen als ze zich serieus genomen voelen in hun aanwezigheid, communicatie, lichamelijke verzorging, bij het oplossen van problemen, ruzies of gewoon voor een praatje en een knuffel. Een nanny zal nooit lichamelijke straffen hanteren of verbaal geweld gebruiken. De nanny blijft rustig en handelt consequent.


Persoonlijke ontwikkeling
Zelfstandigheid
Het is belangrijk dat kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen; jezelf kunnen amuseren, interesses hebben, vaardigheden ontwikkelen, vragen durven stellen, emoties herkennen en erkennen, je bewust zijn van je rol in de groep en van je vermogen om eigen keuzes te maken zijn belangrijke onderdelen hiervan. Ons motto is: "Zelf doen wat je zelf kan!" en de nanny ondersteunt waar nodig.

Interesses en vaardigheden
De nanny legt in haar begeleiding de nadruk op het ontwikkelen van intesesses en vaardigheden op lichamelijk, cognitief, creatief, sociaal en emotioneel gebied. Kinderen zijn nieuwsgierig en zullen nieuwe dingen willen ontdekken en verbanden leggen tussen dingen die ze weten en leren. De nanny stimuleert dit door steeds nieuwe ervaringen en kennis aan te bieden.

Spelen
In hun spel kunnen kinderen de ervaringen en indrukken die ze de hele dag opdoen verwerken. Ze kunnen hun fantasie de vrije loop laten, rollen uitproberen, eigen regels verzinnen, leren omgaan met anderen en hun eigen grenzen en spel bepalen.

Taalontwikkeling
Taalontwikkeling is belangrijk voor kinderen om te kunnen communiceren met de mensen om hen heen. De nanny zal al met zeer jonge kinderen beginnen met dingen benoemen in envoudige woorden. Praten met kinderen en voorlezen zijn belangrijk in de taalontwikeling maar ook tv kijken en computerspellen kunnen een positieve bijdrage leveren.

Creativiteit
De nanny zal op twee manieren met kinderen knutselen; procesgericht en productgericht. Ze zal nieuwe technieken aanbieden om de eigen creativiteit van het kind vorm te geven. Dans, drama en muziek hoort er natuurlijk ook bij.

Buiten spelen
De nanny zorgt voor dagelijkse wandelingen en plekken om veilig te kunnen spelen voor de jonge kinderen. Voor de oudere kinderen is buiten spelen belangrijk voor de gezondheid en grove motoriek. Buitenspelen bij slecht weer is geen probleem, mits de kinderen er goed op gekleed zijn. Elk seizoen levert nieuwe ervaringen op. Spelen in de vrije natuur geeft kinderen rust en ruimte om dingen te ontdekken en om te spelen met natuurlijke materialen.

Games, internet en televisie
De nanny maakt afspraken met de ouders over de hoeveelheid tijd die kinderen per dag achter de computer of voor de tv mogen doorbrengen. De ouders bepalen welke games de kinderen mogen spelen en naar welke tv programma's ze mogen kijken.

Uitstapjes
De nanny kan, in overleg met de ouders, tijdens lange opvangdagen of schoolvakanties, uitstapjes maken met de kinderen. De uitstapjes passen bij de leeftijd en de interesses van de kinderen.

Sociale vaardigheden
Kinderen leren dat ze deel uitmaken van een groep, een gezin, een klas, een groep vriendjes etc. Ze moeten de kans krijgen om te experimenteren met hun rol in de diverse groepen. Deel uitmaken van een groep betekent ook verantwoordelijkheden, voor elkaar opkomen en elkaar helpen waar nodig.

Samen spelen is een belangrijke sociale vaardigheid voor een kind. De nanny ondersteunt het samenspelen waar nodig en helpt bij het oplossen van conflicten als de kinderen er zelf niet uitkomen.

Ook de interactie met volwassenen is een belangrijke sociale vaardigheid. De nanny leert kinderen respectvol om te gaan met ouders, leerkrachten en andere volwassenen.

Normen en waarden
Kinderen hebben vaak al heel jong een idee van wat goed en niet goed is. De nanny helpt de kinderen om hun eigen normen en waarden onder woorden te brengen.

De nanny leert het kind een aantal eenvoudige leefregels; doe anderen geen pijn (niet in woorden en niet in daden), help anderen waar je kunt, niet alle mensen zijn hetzelfde (iedereen denkt anders en ziet er anders uit), wees beleefd tegen oudere mensen, respecteer het leven van dieren en planten, respecteer de spullen van anderen en maak ze niet stuk, ruim zelf je spullen op.

Tijdens de opvangsituatie zijn er duidelijke regels over de omgang met elkaar om te zorgen dat elk kind veilig is en zich prettig kan voelen. De nanny geeft de grenzen aan en legt de regels uit, zodat de kinderen begrijpen waarom iets wel of niet mag.

Vanuit Professional Nanny willen we kinderen leren dat verschillen tussen mensen interessant en leerzaam zijn. De wereld is leuker omdat we niet allemaal hetzelfde zijn en diverse religies hebben ook veel dingen gemeenschappelijk. We leren kinderen dat het milieu en de natuur belangrijk zijn voor onze kwaliteit van leven en dat ze hier positief aan kunnen bijdragen door het recyclen van afval en het schoonhouden van de omgeving binnen en buiten.


Gezonde voeding
Professional Nanny adviseert gezonde voeding voor kinderen. Gezonde voeding is een basisvoorwaarde voor een goede lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Het draagt bij aan betere leerprestaties en concentratie, minder agressie en gedragsproblemen, een beter immuunsysteem, een betere conditie en dus minder ziekte op korte en lange termijn. Gezonde voeding is volgens ons; het eten van meer groente, fruit en volkorenproducten en het zoveel mogelijk beperken van geraffIneerde (witte) suiker, witmeel en E-nummers (kleur en geurstoffen, weekmakers, conserveermiddelen en smaakversterkers).

Het pedagogisch beleidsplan wordt praktisch uitgewerkt in 3 handboeken, die aan de ouders en nanny's beschikbaar worden gesteld bij een bemiddeling.

Heeft u als ouder of nanny interesse in het volledige Pedagogische Beleidsplan, dan kunt u dat opvragen via: info@professionalnanny.nl