Professional Nanny

Klachten

Als ouders onverhoopt niet tevreden zijn over de diensten van Professional Nanny dan kunnen ze een klacht indienen. U kunt hier het Klachtenreglement inzien.

Alle ouders ontvangen het Klachtenreglement bij hun bemiddelingsovereenkomst. Een klacht wordt door Professional Nanny zeer serieus genomen en zal uiteindelijk bijdragen aan een hogere kwaliteit van onze dienstverlening.

Vanaf 2011 zijn er geen klachten ingediend bij Professional Nanny of de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK).

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Vanaf 1 januari 2016 is Professional Nanny aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ook in 2016 zijn er geen klachten geweest.