Professional Nanny

Kosten en aanstelling

Nanny met registratie (Professional Nanny)

Ouders betalen € 25,- inschrijfkosten na een succesvol verlopen kennismakingsgesprek. Professional Nanny zet de vacature uit en voert de eerste gesprekken met potentiële kandidaten. Geschikte nanny's worden doorgestuurd naar de ouders voor een kennismaking. Als er een "match" is gemaakt tussen ouders en een nanny, betalen de ouders Professional Nanny € 125,- voor de aanstelling van de nanny en de opstart van de registratie (inclusief de VOG). De nanny betaald de vereiste kinder-EHBO cursus. De eventuele leges die de gemeente in rekening brengt voor de registratie procedure, komen daar bovenop als de registratie afgerond is. In Amsterdam kost een registratie € 463,80 euro per nanny.

Professional Nanny brengt maandelijks bureaukosten in rekening bij de ouders. Voor de opvang van één kind is dat € 0,50 cent per uur en voor twee of meer kinderen is dat € 0,75 cent per kind per uur. Professional Nanny draagt zorg voor de maandelijkse facturatie en betaling van de nanny, zorgt voor de registratie, contracten, begeleiding, coaching en training van de nanny, is beschikbaar voor extra gesprekken waar nodig en zorgt dat de opvang aan alle eisen van de Wet Kinderopvang en het arbeidsrecht blijft voldoen.

Kinderopvangtoeslag
Ouders die voldoen aan de voorwaarden van de belastingdienst hebben (bij een geregistreerde nanny) recht op kinderopvangtoeslag. Professional Nanny is een geregistreerd gastouderbureau (LRK nummer: 429008661), met dit nummer en het registratienummer van de nanny op het adres van de ouders, kunnen de ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Het maximale uurtarief is € 5,91 per kind per uur in 2018. Het gezamenlijk inkomen van de ouders, bepaald het percentage van dit bedrag dat ze terugkrijgen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van de Belastingdienst Toeslagen.

Nanny zonder registratie (Professional Nanny PLUS)

Omdat niet registreerbare nanny's gebruik maken van betaalde bemiddelingssites om hun diensten aan te bieden, zijn er hogere kosten verbonden aan de zoektocht. De ouders betalen € 150,00 voor het zoeken van een nanny.

Als er een geschikte nanny gevonden is, betalen de ouders nog eens € 750 euro voor de aanstelling (incl. VOG) en de verplichte training van de nanny. Als er twee nannies aangesteld moeten worden die niet tegelijk getraind kunnen worden, betalen de ouders € 375,00 voor de tweede training. Omdat ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, worden er geen maandelijkse kosten in rekening gebracht.

Als ouders de maandelijkse facturatie onder de Regeling Dienstverlening aan Huis (factuur, specificatie voor de nanny en jaaropgaven) via Professional Nanny PLUS willen laten lopen, kost dat € 15,00 per maand. ZZPérs verzorgen hun eigen facturen en administratie en payrolling bedrijven en de salarisadministratie voor full-time nanny's doen dat ook. Voor evaluaties, training en coaching kan een pakket op maat samengesteld worden. Het uurtarief van Professional Nanny PLUS is € 35,00 per uur.

Ouders die al een nanny hebben kunnen bij Professional Nanny PLUS een trainingspakket inkopen voor 375,00 (6 modules) of 70,00 per losse module. Professional Nanny heeft dan eerst een gesprek met de nanny om te kijken of ze gemotiveerd is voor de training, haar Engels of Nederlands goed genoeg is en of haar opleidingsniveau aansluit bij het niveau van de training.

Alle prijzen van Professional Nanny PLUS zijn exclusief 21% BTW.