Professional Nanny

Hoe werkt het?

Inschrijving & kennismaking
Als u heeft besloten dat een nanny aan huis de beste oplossing is voor uw kind(eren) kunt u zich
per email inschrijven bij Professional Nanny.

Er volgt dan uitleg per mail en als u positief bent over een eventuele samenwerking volgt er een kennismakingsgesprek en bepalen we samen het zoekprofiel voor de nanny. Pas als dit gesprek voor beide partijen goed is verlopen, tekenen we een bemiddelingsovereenkomst en ontvangt u een factuur voor de inschrijfkosten (€ 25,-).


Bemiddeling & match

Als de inschrijfkosten zijn voldaan, gaat Professional Nanny aan het werk om een geschikte nanny te vinden om uw kind(eren) op te vangen. Dit kan een nanny uit mijn bestand zijn, of ik zet een vacature online om een geschikte nanny te vinden. 

Ik doe de eerste selectie en voer de eerste gesprekken met de nanny's, zodat u alleen kennis hoeft te maken met de geschikte kandidaten. Als er een nanny is gevonden die past bij uw wensen, wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismaking. Soms is het prettig om een tweede gesprek te hebben of een dagdeel af te spreken dat de nanny meedraait in het gezin om elkaar beter te leren kennen. Als beide partijen tevreden zijn is de "match" gemaakt en volgt er een gezamenlijk gesprek om de verwachtingen uit te spreken en de administratieve zaken op te starten. De ouders krijgen een factuur voor (€ 115,-), dit is voor de VOG van de nanny (€ 41,35) en de aanstelling en opstart van de registratieprocedure door Professional Nanny.

Registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

Professional Nanny regelt nu alle administratie rond de opvang. De nanny vraagt een VOG aan, indien nodig doet de nanny een cursus kinder EHBO en er wordt een risico-inventarisatie uitgevoerd in de woning waar de opvang plaats gaat vinden. Meestal moeten er wat zaken in orde gebracht worden voordat de woning voldoet aan de eisen van de GGD om in aanmerking te komen voor registratie. Denk hierbij aan het plaatsen van rookmelders, het beveiligen van stopcontacten, traphakjes, kindveilige raamvergrendeling etc. 

Vervolgens gaan de papieren naar de gemeente. De registratie periode bij de gemeente duurt gemiddeld 10 weken. In die weken vindt er een inspectie plaats bij u thuis. Er zijn gemeenten die kosten in rekening brengen voor de registratie in het LRKP (leges). Professional Nanny kan u van te voren informeren over de hoogte ervan, de kosten komen voor rekening van de ouders. De gemeente Amsterdam brengt € 463,80 in rekening.

In de 10 weken die de GGD nodig heeft om de aanvraag te beoordelen, zorgt Professional Nanny dat de nanny klaar is om te starten.

Nanny onder de Regeling Dienstverlening aan Huis

Een nanny mag maximaal 3 dagen per week (ongeacht het aantal uren per dag) bij de ouders in dienst zijn om de kinderen op te vangen. Als er meer dan drie dagen opvang nodig is, worden er twee nanny's gezocht, moet u werkgeverslasten betalen of gaan we op zoek naar een ZZPér.

De ouders hoeven geen sociale premies over het salaris van de nanny te betalen. Het salaris wordt uitbetaald via Professional Nanny. Professional Nanny houdt de afgesproken bureaukosten in en stort het salaris op de rekening van de nanny (wettelijk verplichte kassiersfunctie).

Bij de Regeling Dienstverlening aan Huis horen een aantal arbeidsvoorwaarden die worden vastgelegd in een arbeidscontract tussen de ouders en de nanny. In het contract is o.a. vastgelegd dat de nanny recht heeft op 8% vakantietoeslag (verwerkt in het uurloon), 6 weken doorbetaald ziekteverlof (minimumloon + 8%) en 4 weken doorbetaalde vakantie waarvan ze probeert om er twee tegelijk met de ouders op te nemen. Een nanny heeft ook recht op doorbetaling als de ouders op vakantie zijn.


ZZP Nanny 

Een nanny kan ook als ZZP-er in opdracht van de ouders hun kinderen opvangen. Ze is zelf verantwoordelijk voor inkomsten tijdens vakanties en ziekten en verdient daarom een uurloon dat hoger is dan dat van een nanny onder de Regeling Dienstverlening aan Huis. De ouders en nanny sluiten een overeenkomst van opdracht af waarin duidelijk staat dat er geen sprake is van een gezagsverhouding. De nanny moet bij de belastingdienst kunnen aantonen dat ze ondernemersrisico's loopt.

Full-time nanny

Een nanny kan ook full-time in dienst komen bij de ouders. De ouders zijn dan volledig werkgever voor de belastingdienst en betalen belasting en sociale premies voor de nanny. De werkgeversrisico's kunnen verzekerd worden. De nanny krijgt een lager uurloon maar is wel verzekerd bij het UWV. Er wordt via een salarisadministratie kantoor gezorgd dat de nanny maandelijks een salarisstrook krijgt.

Ziekte

Als een nanny ziek is geeft ze dit zo spoedig mogelijk door aan de ouders. De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervangende opvang.

Eisen aan de opvanglocatie

De woning waar de kinderopvang plaats gaat vinden moet aan een aantal eisen voldoen.
U vindt deze eisen in deze folder:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/documenten-en-publicaties/brochures/2011/04/01/praktische-handleidinggastouderopvang.html

Help, mijn situatie is anders!

Als uw situatie niet past binnen de bovenstaande regels omdat u een nanny heeft gevonden die niet aan de opleidingseisen voldoet of u wilt dat de opvang in een andere taal wordt uitgevoerd, kunt u even contact opnemen. We zoeken dan samen naar een oplossing.