Professional Nanny

Inkomsten

Je kunt als nanny bij de ouders thuis een stabiel inkomen verdienen. De hoogte van het inkomen hangt af van het aantal uren dat je gaat werken en de manier waarop je bij de ouders gaat werken. Als je een hoofdinkomen nodig hebt, ga je hele dagen bij een gezin werken. Als je een leuke bijverdienste zoekt, kun je wat oudere kinderen na schooltijd opvangen. Je kunt bij meerdere gezinnen werken in een week.
Er zijn 3 manieren om aangesteld te worden.

Regeling Dienstverlening aan Huis
1. De meeste ouders kiezen voor een nanny die bij hen in dienst komt onder de Regeling Dienstverlening aan Huis. Als de nanny niet meer dan 3 dagen bij een gezin werkt hoeven de ouders geen werkgeverslasten te betalen. De nanny draagt zelf 1 x per jaar belasting af over haar inkomsten.

De nanny ontvangt minimaal het onderstaande bruto salaris per uur:
1 kind        € 11,75        
2 kinderen € 13,00
3 kinderen € 14,50
4 kinderen € 16,00
5 kinderen € 17,50
6 kinderen € 19,00
Je mag als nanny altijd onderhandelen met de ouders over een hoger uurloon.


ZZP-nanny
2. De nanny werkt als ZZP´er bij de ouders met een overeenkomst van opdracht. Meestal wordt er in het uurtarief rekening gehouden met de risico´s die een nanny loopt bij ziekte en vakanties. Je sluit een overeenkomst van opdracht af met de ouders op gelijkwaardig niveau, er is geen werkgever/werknemer relatie. Je kunt zelf eenvoudig een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten (AOV). Voor de belastingdienst moet je kunnen aantonen dat je bedrijfsrisico loopt (b.v. door de AOV verzekering af te sluiten) en dat je streeft naar meerdere opdrachtgevers. Je hebt als ondernemer recht op aanzienlijke belastingvoordelen, daartegenover staat dat je periodes dat je minder of geen inkomsten hebt zelf moet proberen op te vangen.

Full-time nanny
3. De ouders hebben een werkgeversnummer bij de belastingsienst en dragen werkgeverslasten voor de nanny af. De nanny krijgt voor de opvang een vast netto salaris uitbetaald (dat ligt meestal lager dan onderde Regeling Dienstverlening aan Huis. De ouders betalen werkgeverslasten en de nanny is verzekerd bij het UWV.