Professional Nanny

Arbeidsvoorwaarden

De drie manieren om bij ouders te werken hebben ieder hun eigen pakket arbeidsvoorwaarden:

Regeling Dienstverlening aan Huis

Je werkt maximaal 3 dagen in een gezin en komt in dienst komt bij de ouders. De ouders betalen geen sociale premies over je salaris. Je krijgt een bruto bedrag waar je zelf 1x per jaar aangifte van moet doen bij de belastingdienst. De kosten die je maakt kun je aftrekken van je inkomsten. Van Professional Nanny ontvang je elke maand een specificatie van je inkomsten en in januari een jaaroverzicht.

Je hebt recht op 4 weken doorbetaalde vakantie en 6 weken doorbetaald ziekteverlof (het minimumloon voor jouw leeftijd + 8% óf 70% van je uurloon). Er zit 8% vakantietoeslag verrekend in je uurloon. Omdat de ouders geen sociale premies afdragen, bouw je geen pensioen op en heb je geen recht op een ziektewet uitkering (na 6 weken) WW of WAO. Je kunt je bij het UWV vrijwillig verzekeren tegen deze risico's (30% van je bruto dagloon) of zelf een financiele buffer opbouwen. Als de ouders op vakantie gaan en jij zelf geen vakantie hebt opgenomen, moeten ze je doorbetalen. Je streeft ernaar om twee weken van je vakantie samen met de ouders op te nemen. Als er geen andere inkomsten zijn in je gezin, heb je altijd recht op bijstand als alles misloopt.

Bij zwangerschap heb je wel recht op 16 weken lang een uitkering van het UWV onder ZEZ-regeling (70% van je inkomsten).


ZZP nanny
Als ZZP´er sta je ingeschreven bij de Kamer v. Koophandel als ondernemer. Als je meer dan 1225 uur werkt per jaar heb je recht op zelfstandigen aftrek, MKB aftrtek en startersaftrek. Je moet een financiele administratie bijhouden, je kosten kun je aftrekken van je inkomsten en je moet 1 x per jaar aangifte doen bij de belastingdienst. Je bent als ZZP´er in de kinderopvang niet BTW-plichtig als je geregistreerd bent in het Landelijk Register Kinderopvang. Als ZZP´er ben je zelf verantwoordelijk voor inkomsten als je ziek bent of tijdens vakanties. Hierdoor kun je een hoger uurloon vragen of afspraken met de ouders maken over b.v. 4 weken doorbetaling bij ziekte. Je betaling verloopt via Professional Nanny, dat is de door de wet vereiste kassiersfunctie. Professional Nanny stuurt de ouders elke maand een factuur uit naam van jouw bedrijf. Als ZZPér is het  eenvoudig om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Full-time nanny
Als full-time nanny verdien je een vast uurloon dat in overleg met de ouders wordt vastgesteld. Omdat de ouders werkgeverslasten betalen, krijg je een salarisstrook en een netto salaris. Je 8 % vakantietoeslag zit niet in je uurloon maar wordt apart uitbetaald. Je bouwt geen pensioen op. Je bent verzekerd bij het UWV voor werkeloosheid, langdurige ziekte, WAO etc. Je hebt recht op 4 weken vakantie per jaar en doorbetaling bij ziekte.