Professional Nanny

Professional Nanny PLUS training

Professional Nanny heeft een unieke nanny training in het Nederlands en Engels. De training bestaat uit 6 modules en beslaat alle facetten van het nanny-vak. De training is gebaseerd op mijn 36 jaar ervaring in de kinderopvang samen gevoegd met de dagelijkse praktijk van een nanny. Er is een selectiegesprek voordat een nanny wordt toegelaten tot de training.

Inhoud van de training

Module 1: Pedagogiek & ontwikkelingsfases 0-12

Module 2: Verzorging, dagstruktuur en gezonde voeding

Module 3: Veiligheid & hygiëne

Module 4: Werken in een gezin

Module 5: Veilig vervoer en uitstapjes

Module 6: Financiën & contracten

Nanny's kunnen de training zelf volgen, als ze op zoek zijn naar een nanny-functie of wachten tot ze door Professional Nanny PLUS benadert worden voor een baan bij een gezin. In dat laatste geval maakt de training deel uit van het totaalpakket dat Professional Nanny PLUS levert aan de ouders. De Professional Nanny PLUS training levert geen erkend diploma op, maar maakt aan ouders duidelijk dat een nanny de kwaliteit van haar werk belangrijk vindt.

Het theoretische deel van de elke module wordt afgesloten met praktische vragen over toepassing van de theorie. Elke module wordt afgesloten met een certificaat. Als de nanny al een gezin gevonden heeft, schrijft ze na het afronden van de 6 modules, een goed onderbouwt, praktisch pedagogisch plan over de wijze waarop ze de kinderopvang gaat uitvoeren.

Professional Nanny PLUS training

Professional Nanny has a unique nanny training in Dutch and English. The training consists of 6 modules and covers all sides of the nanny-profession. The training is based on my 36 years of experience in childcare combined with the daily practice of a nanny. A selection meeting is a requirement before a nanny gets access to the training.

Content of the training:

- Module 1: Pedagogics and development stages of children

- Module 2: Care, daily structure and healthy food

- Module 3: Safety & hygiene

- Module 4: Working within a family

- Module 5: Safe transportation and trips

- Module 6: Finances & contracts

Nanny's can do the training when they are searching for a family to work for. Or they can wait untill Professional Nanny PLUS contacts them to meet a family. In the last case, the training is part of the package delivered by Professional Nanny PLUS to the parents. The Professional Nanny PLUS training is not an official recognized education. But when done, the parents will be sure the nanny takes the quality of her work serieusly.

The theoretical part of every module is finished with practical questions about the apllication of the theory. Every module is closed of with a certificate. When the nanny already found a family, after 6 modules she will write a well founded practical pedagogical plan that describes the way she will work with the children.Kosten:

Een pakket van 6 modules kost 375,00, inclusief de correctie, twee begeleidingsgesprekken in Amsterdam of telefonische begeleiding.

Een pakket van 4 modules kost 265,00, inclusief de correctie, 1 begeleidingsgesprek in Amsterdam of telefonische begeleiding.

Een pakket van 2 modules kost 135,00, inclusief de correctie en telefonische begeleiding.

Losse modules kosten 70,00 per stuk, inclusief correctie en telefonische begeleiding.

Coaching en begeleiding zijn in te kopen voor 35,00 per uur.

(Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW)

-------------------------------------------------------------------------------

- Nanny met Nederlandse kinderopvang opleiding (MBO-3 of hoger)

Pedagogisch medewerkers met een Nederlandse kinderopvang opleiding op MBO-3 niveau of hoger, hoeven de Professional Nanny PLUS training niet te volgen. Maar omdat de functie van nanny bij de ouders thuis toch een vak apart is, zijn module 4 en 6 aan te bevelen.

- Nanny met een Zorg en Welzijn opleiding (MBO-2)

De nanny's met deze opleiding kunnen geregistreerd worden in het Landelijk Register Kinderopvang, maar om voor bemiddeling door Professional Nanny in aanmerking te komen, moeten ze module 1, 4, 5 en 6 afgesloten hebben.

- Nanny met een buitenlandse opleiding

Voor nanny's met een buitenlandse opleiding (niet erkend voor de Nederlandse kinderopvang), zal er na het selectiegesprek vastgesteld worden welke modules er nodig zijn.

- Nanny's met ervaring, maar zonder opleiding

Voor nanny's met ervaring maar zonder diploma van een buitenlandse of Nederlandse opleiding, zijn de 6 modules van de training verplicht.

Costs

A package of 6 modules cost 375,00 including correction and 2 personal meetings in Amsterdam or coaching by phone

A package of 4 modules cost 265,00, including correction and 1 personal meeting in Amsterdam or coaching by phone.

A package of 2 modules cost 135,00, including correction and coaching by phone.

Seperate modules cost 70,00, including correction and coaching by phone.

Coaching and training on the job are possible for 35,00 euro an hour.

(All prices are ex 21% BTW)

------------------------------------------------------------------------------

- Nanny's with a foreign education

For nanny's with a foreign education (not validated for the Dutch childcare system), a decision will be made after the selection meeting about which modules are neccessary.

- Nanny's with experience but without an education

For nanny's with experience but without a foreign or Dutch education or diploma, the 6 modules of the training are mandatory.

- Nanny's with a Dutch childcare diploma (MBO-3 or up)

For pedagogical workers with a Dutch diploma in childcare at a MBO-3 level or higher, the training is not mandatory. As the nanny-profession is a special one, module 4 and 6 are recommended.

- Nanny's with a Dutch Care and Welfare diploma (MBO-2 Zorg en Welzijn)

Nanny's with this diploma can be registered in the National Childcare Register, for mediation through Professional Nanny they have to finish module 1, 4, 5 and 6.