Professional Nanny

Gastouders 

Gastouders vangen kinderen op in hun eigen woning voor ouders die in de buurt wonen. Een gastouder is ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang zodat kinderen direct geplaatst kunnen worden (als er ruimte is) en ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Soms betreft het hele dag opvang en soms buitenschoolse opvang (vaak gekoppeld aan één of twee scholen in de buurt). 

Een gastouder vangt maximaal 6 kinderen per uur op, dat betekent dat de sfeer veel huiselijker is dan op het kinderdagvberblijf of BSO. Gastouders bij Professional Nanny zijn goed opgeleid, doen leuke activiteiten met de kinderen, stimuleren de ontwikkeling, gaan graag naar buiten en leveren een hoge kwaliteit kinderopvang met aandacht voor het individuele kind en aandacht voor de groepsprocesssen. 

Gastouders bepalen hun openingstijden en hun eigen uurtarief. Daarbovenop komen de bureaukosten van 0,75 per kind per uur. Professional Nanny verzorgt de begeleiding, training, administratie en maandelijkse facturering.

Op dit moment heeft Professional Nanny geen gastouders die plek hebben.