Professional Nanny

WORDT NANNY!

Heb je een opleiding in de kinderopvang en wil je nanny worden bij de ouders thuis? Schrijf je dan snel in door een mail met je CV te sturen naar: info@professionalnanny.nl.

BECOME A NANNY!

Do you want to become a nanny at the parents house? Registrate yourself with Professional Nanny fast by sending an email and CV to: info@professionalnanny.nl.

WELKOM

Welkom op de website van Professional Nanny en Professional Nanny PLUS.

Professional Nanny is een geregistreerd gastouderbureau voor nanny's bij de ouders thuis en soms ook voor kleinschalige kinderopvang bij gastouders thuis. Professional Nanny werkt binnen de Wet Kinderopvang en bemiddelt tussen ouders en nanny's (met een kinderop-vang opleiding) die geregistreerd worden in het Landelijk Register Kinderopvang. Professional Nanny verzorgt de werving, eerste gesprekken, registratie, administratie en de maandelijkse facturatie en zorgt dat de opvang voldoet aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt. Met deze vorm van kinderopvang hebben ouders recht opkinderopvangtoeslag als ze aan de criteria van de Belastingdienst voldoen.

Professional Nanny PLUS is een apart bedrijf dat flexibel kan inspelen op de bemiddelingsvragen van ouders en nanny's die niet passen binnen de Wet Kinderopvang. Je kunt hierbij denken aan Nederlandse ouders die een Engelstalige nanny willen aanstellen, expat's die opvang willen in een andere taal. Nanny's worden bij Professional Nanny PLUS niet geregistreerd en ouders hebben geen recht op kinderopvangtoeslag. Professional Nanny PLUS verzorgt een uniek Engelstalig trainingsaanbod voor nanny's uit het buitenland om voor de ouders en kinderen een hoge kwaliteit kinderopvang te garanderen. 

Ik bemiddel in Amsterdam en omstreken.

WELCOME

Welcome on the website of Professional Nanny and Professional Nanny PLUS.

Professional Nanny is a registrated gastouderbureau for nanny's at the parents house and small daycare facilities at the house of the nanny (gastouder). Professional Nanny works within the Daycare Law and mediates between parents and nanny's (with a Dutch education in daycare) who will be registrated in the National  Daycare Register. Professional Nanny takes care of the nanny-search, first interviews, registration, administration the monthly invoice and sees that the daycare fits the demands of the Daycare Law. This form of daycare gives the parents a right to tax-benefits (kinderopvangtoeslag) when they meet the citteria of the Tax-office.

Professional Nanny PLUS is a separate company that can react more flexibel to the demands of the parents which don't fit into the Daycare Law. For example Dutch parents who want an English speaking nanny or expats who want daycare in another language. With Professional Nanny PLUS nanny's don't get registered and parents get no tax benefits. Professional Nanny PLUS has a unique training in English for nanny's from abroad, to garantee a high quality daycare.


I mediate in Amsterdam and surrounding city's.